Chapter 17 – Shlokas 01-10

Chapter 17:     

Listen to bvg17
Listen to bvg17v00

Intro

Shloka 01:     

Listen to bvg17v01
Listen to bvg17v01l001

arjuna uvāca

Listen to bvg17v01l002

ye śāstra-vidhim utsṛjya

Listen to bvg17v01l003

yajante śraddhayānvitāḥ

Listen to bvg17v01l004

teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa

Listen to bvg17v01l005

sattvam āho rajas tamaḥ

Shloka 02:     

Listen to bvg17v02
Listen to bvg17v02l001

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg17v02l002

trividhā bhavati śraddhā

Listen to bvg17v02l003

dehināṃ sā svabhāvajā

Listen to bvg17v02l004

sāttvikī rājasī caiva

Listen to bvg17v02l005

tāmasī ceti tāṃ śṛṇu

Shloka 03:     

Listen to bvg17v03
Listen to bvg17v03l001

sattvānurūpā sarvasya

Listen to bvg17v03l002

śraddhā bhavati bhārata

Listen to bvg17v03l003

śraddhā-mayo ‘yaṃ puruṣo

Listen to bvg17v03l004

yo yac-chraddhaḥ sa eva saḥ

Shloka 04:     

Listen to bvg17v04
Listen to bvg17v04l001

yajante sāttvikā devān

Listen to bvg17v04l002

yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ

Listen to bvg17v04l003

pretān bhūtagaṇāṃś cānye

Listen to bvg17v04l004

yajante tāmasā janāḥ

Shloka 05:     

Listen to bvg17v05
Listen to bvg17v05l001

aśāstra-vihitaṃ ghoraṃ

Listen to bvg17v05l002

tapyante ye tapo janāḥ

Listen to bvg17v05l003

dambhāhaṃkāra-saṃyuktāḥ

Listen to bvg17v05l004

kāma-rāga-balānvitāḥ

Shloka 06:     

Listen to bvg17v06
Listen to bvg17v06l001

karśayantaḥ śarīra-sthaṃ

Listen to bvg17v06l002

bhūta-grāmam acetasaḥ

Listen to bvg17v06l003

māṃ caivāntaḥ-śarīra-sthaṃ

Listen to bvg17v06l004

tān viddhy āsura-niścayān

Shloka 07:     

Listen to bvg17v07
Listen to bvg17v07l001

āhāras tv api sarvasya

Listen to bvg17v07l002

trividho bhavati priyaḥ

Listen to bvg17v07l003

yajñas tapas tathā dānaṃ

Listen to bvg17v07l004

teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu

Shloka 08:     

Listen to bvg17v08
Listen to bvg17v08l001

āyuḥ-sattva-balārogya

Listen to bvg17v08l002

sukha-prīti-vivardhanāḥ

Listen to bvg17v08l003

rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā

Listen to bvg17v08l004

āhārāḥ sāttvika-priyāḥ

Shloka 09:     

Listen to bvg17v09
Listen to bvg17v09l001

kaṭv-amla-lavaṇātyuṣṇa

Listen to bvg17v09l002

tīkṣṇa-rūkṣa-vidāhinaḥ

Listen to bvg17v09l003

āhārā rājasasyeṣṭā

Listen to bvg17v09l004

duḥkha-śokāmaya-pradāḥ

Shloka 10:     

Listen to bvg17v10
Listen to bvg17v10l001

yāta-yāmaṃ gata-rasaṃ

Listen to bvg17v10l002

pūti paryuṣitaṃ ca yat

Listen to bvg17v10l003

ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ

Listen to bvg17v10l004

bhojanaṃ tāmasa-priyam