Chapter 11 – Shlokas 11-20

Shloka 11:     

Listen to bvg11v11
Listen to bvg11v11l001

divya-mālyāmbara-dharaṃ

Listen to bvg11v11l002

divya-gandhānulepanam

Listen to bvg11v11l003

sarvāścarya-mayaṃ devam

Listen to bvg11v11l004

anantaṃ viśvato-mukham

Shloka 12:     

Listen to bvg11v12
Listen to bvg11v12l001

divi sūrya-sahasrasya

Listen to bvg11v12l002

bhaved yugapad utthitā

Listen to bvg11v12l003

yadi bhāḥ sadṛśī sā syād

Listen to bvg11v12l004

bhāsas tasya mahātmanaḥ

Shloka 13:     

Listen to bvg11v13
Listen to bvg11v13l001

tatraikasthaṃ jagat kṛtsnaṃ

Listen to bvg11v13l002

pravibhaktam anekadhā

Listen to bvg11v13l003

apaśyad deva-devasya

Listen to bvg11v13l004

śarīre pāṇḍavas tadā

Shloka 14:     

Listen to bvg11v14
Listen to bvg11v14l001

tataḥ sa vismayāviṣṭo

Listen to bvg11v14l002

hṛṣṭa-romā dhanaṃjayaḥ

Listen to bvg11v14l003

praṇamya śirasā devaṃ

Listen to bvg11v14l004

kṛtāñjalir abhāṣata

Shloka 15:     

Listen to bvg11v15
Listen to bvg11v15l001

arjuna uvāca

Listen to bvg11v15l002

paśyāmi devāṃs tava deva dehe

Listen to bvg11v15l003

sarvāṃs tathā bhūta-viśeṣa-saṃghān

Listen to bvg11v15l004

brahmāṇam īśaṃ kamalāsana-stham

Listen to bvg11v15l005

ṛṣīṃś ca sarvān uragāṃś ca divyān

Shloka 16:     

Listen to bvg11v16
Listen to bvg11v16l001

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṃ

Listen to bvg11v16l002

paśyāmi tvā sarvato ‘nanta-rūpam

Listen to bvg11v16l003

nāntaṃ na madhyaṃ na punas tavādiṃ

Listen to bvg11v16l004

paśyāmi viśveśvara viśvarūpa

Shloka 17:     

Listen to bvg11v17
Listen to bvg11v17l001

kirīṭinaṃ gadinaṃ cakriṇaṃ ca

Listen to bvg11v17l002

tejorāśiṃ sarvato dīptimantam

Listen to bvg11v17l003

paśyāmi tvāṃ durnirīkṣyaṃ samantād

Listen to bvg11v17l004

dīptānalārka-dyutim aprameyam

Shloka 18:     

Listen to bvg11v18
Listen to bvg11v18l001

tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ

Listen to bvg11v18l002

tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam

Listen to bvg11v18l003

tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā

Listen to bvg11v18l004

sanātanas tvaṃ puruṣo mato me

Shloka 19:     

Listen to bvg11v19
Listen to bvg11v19l001

anādi-madhyāntam ananta-vīryam

Listen to bvg11v19l002

ananta-bāhuṃ śaśi-sūrya-netram

Listen to bvg11v19l003

paśyāmi tvāṃ dīpta-hutāśa-vaktraṃ

Listen to bvg11v19l004

sva-tejasā viśvam idaṃ tapantam

Shloka 20:     

Listen to bvg11v20
Listen to bvg11v20l001

dyāv-āpṛthivyor idam antaraṃ hi

Listen to bvg11v20l002

vyāptaṃ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ

Listen to bvg11v20l003

dṛṣṭvādbhutaṃ rūpam idaṃ tavograṃ

Listen to bvg11v20l004

loka-trayaṃ pravyathitaṃ mahātman